długopis w ręku

Dokumenty, na podstawie których kancelaria podejmuje działania

Kancelaria podejmuje sprawy na podstawie indywidualnych ustaleń z klientem, podczas których dokonywana jest analiza sytuacji. Na jej podstawie kancelaria informuje, jakie dokumenty będą konieczne do załatwienia danej sprawy.

Zapraszamy również klientów do przyjścia z posiadanymi dokumentami. Po zapoznaniu się z nimi Kancelaria doradzi i podejmie odpowiednie działania prawne.

Dokumentami, z którymi kancelaria najczęściej ma styczność w swoich sprawach są:

  • wypis z rejestru gruntów,
  • wyrys z mapy ewidencyjnej,
  • zaświadczenie o samodzielności lokalu,
  • zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  • zaświadczenie o rewitalizacji,
  • zaświadczenie o zalesieniu,
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku czy darowizny,
  • zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.