młotek sędziowski na stole

Protokoły notarialne

Zajmuję się spisywaniem protokołów notarialnych, które stanowią dokumenty stwierdzające przebieg danych czynności prawnych. Są one głównie związane z sytuacjami odwołującymi się do stawienia bądź niestawienia się strony oraz składanych oświadczeń przez strony. W ramach praktyki zapewniam sporządzenie protokołów walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek, zgromadzeń wspólnot mieszkaniowych oraz złożenia i wydania pieniędzy bądź dokumentów do depozytu notarialnego, a także projekt danego oświadczenia, aktu i wszelkich innych dokumentów.

Protokoły stawiennictwa i niestawiennictwa

Oferuję Państwu sporządzenie protokołów stawiennictwa i niestawiennictwa stron czynności. Jest to rodzaj dokumentu, spisywany na żądanie jednej ze stron, który ma poświadczyć stawienie bądź niestawienie się którejś ze stron czynności.

Taki rodzaj aktu może być również sporządzany w obecności obu stron w sytuacji, gdy nie mogą one dojść do porozumienia, a także, kiedy dochodzą do wstępnych uzgodnień. Dzięki niemu obie strony mają notarialne poświadczenie o zaistniałej sytuacji lub potwierdzenie wstępnych zobowiązań poszczególnych stron.

Złożenie lub wydanie pieniędzy i dokumentów do depozytu notarialnego

Jako kancelaria notarialna umożliwiamy Państwu oddanie do depozytu dokumentów, papierów wartościowych lub pieniędzy. Tego typu czynności mają na celu wydanie mienia osobie wskazanej przy złożeniu bądź jej następcy prawnemu. Każdorazowe przyjęcie pieniędzy i dokumentów do depozytu notarialnego jest spisywane w protokole, który szczegółowo opisuje, kiedy i komu notariusz może wydać dane rzeczy.