młotek sędziowski i wagaPoświadczenia notarialne

Podstawowym obszarem mojej działalności jest składanie poświadczeń notarialnych. Są to istotne dokumenty, które pełnią decyzyjną funkcję w wielu sytuacjach prawnych.

Specjalizuję się w sporządzaniu takich aktów jak: poświadczenia podpisu, daty na dokumencie, zgodności kopii, a także poświadczenia pozostawania przy życiu oraz dziedziczenia. Zapewniam rzetelne sporządzenie dokumentów i przeprowadzenie niezbędnych czynności notarialnych.

Poświadczenie podpisu

Zajmuję się sporządzaniem poświadczeń podpisów, które polegają na złożeniu podpisu na dokumencie w obecności notariusza bądź na uznaniu złożonego wcześniej podpisu za własnoręczny. Do przeprowadzenia tej czynności niezbędne jest okazanie notariuszowi ważnego dokumentu tożsamości oraz obecność osoby składającej podpis. Niemożliwe jest dokonanie czynności w sposób telefoniczny lub mailowy.

Poświadczenia własnoręczności podpisu dotyczą takich dokumentów jak: umowy pełnomocnictwa, dokumenty regulujące rozstrzygane notarialnie sprawy spółek i dokumenty, na podstawie których jest dokonywany wpis do księgi wieczystej.

Poświadczenie dziedziczenia

W ramach praktyki zajmuję się składaniem poświadczeń dziedziczenia. Jest to dokument, który stanowi dowód na to, że wskazana osoba w akcie ma prawo do danego spadku.

W celu sporządzenia takiego aktu niezbędna jest obecność wszystkich osób, które mogą być spadkobiercami z mocy ustawy lub sporządzonego wcześniej testamentu. Warto zaznaczyć, że notarialne poświadczenie dziedziczenia w momencie wpisania go do Rejestru Sądowego ma taką samą moc prawną, jak postanowienie sądowe.