młotek sędziowski

Akty notarialne

Zajmuję się sporządzaniem aktów notarialnych. Są to dokumenty spisywane przez notariusza w sytuacjach wynikających z prawa lub woli danej osoby.

Specjalizuję się w wydawaniu aktów dotyczących podziału majątku wspólnotowego lub spadku, sprzedaży i kupna nieruchomości, zmiany darowizny, umowy przedwstępnej, a także deweloperskiej. Akty obejmują również takie sprawy jak ustanowienie lub przeniesienie użytkownika wieczystego, podpisanie umowy najmu okazjonalnego czy też ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Ważność aktu notarialnego

Przykładam szczególną wagę do kompleksowego przygotowania aktów notarialnych. Dopilnuję, aby w dokumencie była zaznaczona dokładna data i lokalizacja wraz z niezbędnymi danymi osób obecnych podczas sporządzania aktu. Dołączę wszelkie oświadczenia i stwierdzenia stron. Spiszę również poświadczenie, które będzie stanowić dokument potwierdzający, że akt notarialny został odczytany i w danej formie przyjęty przez strony.

Akt notarialny a umowa cywilnoprawna

Wiele sytuacji z prawnego punktu widzenia nie wymaga sporządzenia aktów notarialnych. W ramach ugody spisuje się jedynie umowy cywilnoprawne. Jednak korzystniejszym rozwiązaniem jest udanie się do notariusza.

Wpływa na to fakt, że akt notarialny ma większą ważność. W momencie, kiedy jedna ze stron nie wywiąże się z danego zobowiązania, to na mocy podpisanego aktu możemy pociągnąć tę osobę do odpowiedzialności przed sądem. Dlatego zachęcam do skorzystania z moich usług, aby zapewnić Państwu pewność, że Państwa interesy są bezpieczne.