Notariusz Gdańsk

Z notariatem związany jest zawodowo od ponad 15 lat. Studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim ukończył w 1999 roku z oceną bardzo dobrą, następnie wygrał konkurs na aplikację w Izbie Notarialnej w Gdańsku, po odbyciu trzyletniej aplikacji i zdanym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości egzaminie notarialnym został powołany na stanowisko asesora notarialnego. Przez te i następne lata pracy jako zastępca notariusza pogłębiał wiedzę i zdobywał kolejne umiejętności zawodowe pod kierunkiem doświadczonych praktyków i uznanych teoretyków prawa. W 2009 roku został powołany na stanowisko notariusza z siedzibą w Gdańsku.

Kancelaria notarialna Gdańsk

Notariusz - jako osoba zaufania publicznego - świadczy pełen zakres usług notarialnych, prowadząc w centrum Gdańska własną kancelarię, gdzie pozostaje do Państwa dyspozycji zespół doświadczonych pracowników.
Oferujemy możliwość bezpłatnej wizyty, podczas której omówimy Państwa sprawę i opracujemy optymalne jej rozwiązanie.
W przypadku, gdy nie jest możliwe załatwienie Państwa sprawy na bieżąco, oferujemy krótkie terminy jej realizacji.
W kancelarii zapewniamy bezprzewodowy dostęp do szerokopasmowego Internetu, dzięki czemu istnieje na przykład możliwość wykonania przelewu elektronicznego w związku z czynnościami dokonywanymi w kancelarii.

Kancelaria czynna jest we wszystkie dni powszednie, jednak dbając o komfort klientów prosimy o wcześniejszy kontakt – telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem zamieszczonego poniżej formularza, celem umówienia konkretnej godziny spotkania, abyśmy mogli być w pełni do Państwa dyspozycji. Istnieje także możliwość ustalenia dnia oraz godziny przyjęcia poza godzinami otwarcia kancelarii, także – w uzasadnionych przypadkach – poza siedzibą kancelarii.

Kancelaria Notarialna prowadzona jest w lokalu, w którym mieści się także Kancelaria Adwokacka Marcina Kradzieckiego.

Czynności notarialne

Notariusz dokonuje czynności określonych przez Ustawę z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Notariusz udziela nieodpłatnie informacji i wyjaśnień dotyczących czynności notarialnych.

Notariusz jako osoba zaufania publicznego jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Notariusz, kierując się najwyższą starannością i będąc bezstronnym, ma obowiązek należycie zabezpieczyć interesy klientów.

Dokonywanie czynności notarialnych wymaga przedłożenia właściwych dokumentów, przekazywanych notariuszowi z wyprzedzeniem celem sprawdzenia ich poprawności. Można dostarczyć je do kancelarii osobiście, bądź przesłać je pocztą, przesyłką kurierską, faxem czy pocztą elektroniczną.